Nabídka služeb

Posted on Prosinec 7 2009 by admin

Provádíme:  • opravy plochých střech asfaltovými lepenkami

  • hydroizolační nátěry

  • opravy a veškeré nátěry pozink. plochých střech

  • zateplování střech

  • sádrokartonářské práce

  • osvědčené materiály a technologie

Stavební práce rychle, kvalitně a za příjemnou cenu!


Proč používáme právě modifikované asfaltové pásy?

Modifikované asfaltové pásy vynikají proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností a vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Modifikátor SBS (styren-butadien-styren) patří do skupiny elastomerů (termoplastických kaučuků), které mají výborné mechanické vlastnosti a tyto modifikované asfaltové pásy je možné natavovat stejným způsobem jako klasické asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu. Výsledná modifikovaná asfaltová směs přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltů. Kombinace těchto vlastností předurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použití v oboru hydroizolací staveb.

P1100306

Comments are closed.