Moderní docházkový systém nastavíme dle Vašich požadavků


Důležitým prvkem v životÄ› zamÄ›stnavatelů se bÄ›hem nÄ›kolika posledních let stala nejen efektivní komunikace se zamÄ›stnanci, ale také optimální monitoring evidence příchodů a odchodů na pracoviÅ¡tÄ›. Ideálním Å™eÅ¡ením, které lze perfektnÄ› propojit s programem mezd, je docházkový systém, díky nÄ›muž bude docházka kontrolována a zaznamenána s naprosto absolutní pÅ™esností i s tÄ›mi nejmenšími detaily. NahlédnÄ›te do produktového katalogu specializovaného prodejce, který má na trhu s moderní přístrojovou monitorovací technikou skvÄ›lá doporuÄení.

Náš docházkový terminál umí vhodně exportovat data

Na poli evidence i přístupových otázek jednoznaÄnÄ› exceluje docházkový terminál znaÄkové provenience. Užijte si možnost variabilního nastavení jednotlivých funkcí na míru VaÅ¡ich konkrétních potÅ™eb. Podpora soustavnosti monitoringu evidenÄních údajů ze strany specializované distribuÄní spoleÄnosti souvisí také s příznivými cenami. A ty Vás od pořízení docházkového systému, který se postará o to, aby byla docházka sledována efektivnÄ›, v žádném případÄ› neodradí.