Unschooling neboli neškola

V jistém slova smyslu si unschoolingem prošel každý z nás. Vzpomínáte si, jak jste se naučili chodit? Asi ne, ani nás to nikdo cíleně neučil. Nicméně v momentě, kdy jste zjistili, že pro honění kočky po bytě nebo strhávání ubrusu by bylo výhodnější stát na dvou, jste se sami postavili. Také rané čtenářské pokusy mnoha dětí vycházejí v první řadě z touhy po samostatnosti. Zastánci učení neučením tvrdí, že podobně je možné přistupovat k celému vzdělávání. V období počítačů a všudypřítomných informací není nutné do dětí hustit kvanta dat, protože co budou potřebovat, to si najdou samy. Raději by škola měla v dětech rozvíjet zájem o svět kolem, umění filtrovat a třídit to, co vidí a slyší, a schopnost samostatně myslet. Děti se samy rozhodnou, co potřebují k životu, a naučí se to pro sebe, nikoli pro školu.
 radost z učení
Může tato strategie fungovat? Do jisté míry určitě. Pravdou je, že každý z nás zažil ve škole nějakou hodinu, kterou protrpěl s vědomím, že všechno, co se učí, bude potřebovat tak možná na příští test, ale nikdy potom. Tak proč se trápit integrály, když vím, že stejně chci psát, nebo naopak literaturou, když chci být chemik. Pokud někdy budu potřebovat vědět, kdo napsal Fausta nebo jak se počítá kvadratická rovnice, zavolám na pomoc internet a chytré knížky.
 dětská paleta na barvy
Unschooling má ale několik vad. Především počítá s velkou angažovaností rodičů. Klasický vzdělávací systém je postavený tak, že na jedné straně vložíte dítě, a na druhé vám vypadne více či méně, v závislosti na vlastním úsilí, jedinec. U učení neučením je ale důležité, aby rodiče i škola dítě motivovali k objevování toho, co ho baví a zajímá.
batole a kostky
Jistě, někdo má o tom, čím chce být, jasno v pěti, a jde si za tím, ale některé děti pomocnou ruku a řád pro svůj vývoj potřebují. Pokud se jim ho nedostává doma, tak by jim směr měla dát právě škola. Tento styl učení je jistě dobrá věc, pokud má dítě stabilní, stimulují rodinné zázemí, bohužel ne všichni mají to štěstí. Je to tedy zajímavá alternativa, ale škola by v jejím jméně neměla zapomínat na individuální potřeby svých žáků.