I zvířata jsou zdatní rybáři!

Některá naše zvířata mají schopnost vynikajícího a taktického rybolovu, který by jim mohl závidět nejeden rybář. Zástupce těchto lovců ryb, najdete jak v ptačím světě, tak i mezi savci . Dokonce někteří z živočichů způsobují každoročně až kritické úpadky ryb na našich vodách.
kormorán u vody
Kormorán a volavka
Především kormorán je velice zdatným rybářem. Bohužel je ale noční můrou mnoha rybářů a hospodářů, starajících se o revíry v celé republice. Jejich vysoká populace způsobuje úbytek ryb nejen u nás, ale po celé Evropě. Jeden kormorán dokáže na jedno polknutí spořádat i třicet centimetrů dlouhou rybu. Loví povětšinou v hejnech a stočlenná skupina dokáže ulovit za jeden den až padesát kilo ryb. Což ale nemění nic na tom, že se jedná o pozoruhodné ptáky s úžasnou schopností lovu. Podobně loví i volavky, jejich populace ovšem není u nás tak vysoká a s člověkem mají většinou přátelský vztah.
vydra s rybou
Vydra
Tento krásný živočich se opět vrací do našich řek. Vděčíme tomu především jejich přísné ochraně a vysazením na našich řekách jako původních živočichů našeho území. Je sice také nepřítelem rybářů, ale její schopnosti lovu ryb jsou obdivuhodné. Dokáže pod vodou vydržet i pět minut a uplavat téměř půl kilometru na jeden nádech. Což jí staví do pozice jednoho z nejlepších živočišných rybářů u nás. Vydra je teritoriální a její domov tvoří rozlohu i třiceti kilometrů. Je tedy pravděpodobné, že kde se nachází vydra, populace ryb rapidně klesá.
medvěd kodiak
Medvěd
I když populace medvědů je u nás značně nízká a vyskytuje se u nás vzácně, je jejich schopnost lovu ryb asi nejzajímavější. Medvědi zkrátka stojí v proudící vodě a vyčkávají až kolem nich propluje, nebo vyskočí ryba. Poté obrovskou rychlostí zaútočí, a to buď tlamou, nebo jejich přední končetinou. U některých medvědů byla objevena i taktika při lovu lososů v Kanadě. Když skupina medvědů systematicky naháněla lososy na mělký břeh, kde se následně ryby ocitly v pasti a snadnou kořistí.