Není u založení sro cena příliš vysoká?

Mnozí lidé přemýšlejí o tom, že zbohatnou pomocí podnikání. Jednoduše řečeno, založí úspěšnou firmu, která jim bude vydělávat spoustu peněz. To je samozřejmě možné, avšak v naprosté většině případů je výsledek úplně jiný.

V první řadě je potřeba si zvolit, jaký typ firmy chceme založit. Velmi oblíbená je společnost s ručením omezeným. Ta se od ostatních liší v tom, že má v podstatě dva majitele. Jejich tituly jsou komandista a komplementář. Čím se od sebe odlišují?

Komandista má větší rozhodovací pravomoci, avšak za společnost ručí veškerým svým majetkem. Pokud tedy jeho firma nadělá dluhy, bude mu zabaveno v rámci zákona vše, co vlastní, aby byl splacen. Komplementář pak sice nemá tolik pravomocí, avšak na druhou stranu ručí jen tím, co do společnosti skutečně vložil. Případná firemní insolvence pro něj tedy nebude tak tragická.

nezbytné vlastnosti majitele firmy

Ovšem abychom mohli vůbec začít podnikat, je nejprve potřeba začít. A je nutné se připravit na to, že pro založení sro cena není ani zdaleka nejmenší. Proto je potřeba mít již v začátku dost peněz, kterými pokryjeme veškeré potřebné výdaje. A rozhodně jich není málo.

V první řadě je to základní kapitál společnosti, který musí dosahovat určité výše. Ten pak bude použit na nákup strojů a vybavení a plat zaměstnancům, než se firma řádně rozjede. Již to může být pro mnoho lidí překážkou, a věřte, že vzít si zde půjčku se rozhodně nevyplatí, byť nám reklamy tvrdí něco jiného.

peníze, které je nutné investovat

Avšak částka, kterou musíme do začátku investovat, může snadno překročit onen povinný základní kapitál. Zvláště pokud nám bude trvat déle, než začneme dosahovat zisku. Je tedy nutné mít pro tento případ připravenou rezervu. Zaměstnancům i věřitelům totiž bude jedno, že se nám zrovna příliš nedaří.

V neposlední řadě je to pak cena samotného procesu, tedy nejrůznější poplatky, které je nutné uhradit. Výše každého jednoho z nich není vysoká, avšak když je sečteme dohromady, dostaneme již pěknou sumu.

I proto je rozhodně dobré, pokud si vše dopředu promyslíme a půjdeme do toho jen tehdy, pokud budeme stoprocentně přesvědčeni o úspěchu, avšak zároveň smířeni s riziky.